BREAST-FEEDING VS BOTTLE-FEEDING

Al-Baqarah: Ayat 233: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama¬†dua tahun genap, iaitu bagi orang hendak menyempurnakan penyusuan itu: dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu...

24th Aug